Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarı

25 Aralık 2019

     Açık tonlu renklerden biri. Türkçedeki sarı sözünün tarihin gerilerinden geldiği görülmektedir. Sumerce ara, aru (=sarı, sarımtırak), Zendce ve Avesta Dilinde zairi ve zairiş olarak biliniyordu. Sanskritçe hārih (=sarı) sözünde baştaki h sesi s fonemini simgelemektedir. Pehlevice zarin, Farsça zerd, Tacikçe zard, Kürtçe zer, Peştuca zir, Özbekçe sariq ya da särık, Moğolca shar, Macarca sárga; Kazakça, Kırgızca, Tatarca, Türkmence ve Azerice sarı, Kürtçe zeri (sarışın güzel, dilber), Uygurca serık, Kürtçe zerık =sarımsı, sarıya çalan), Başkırtça harı, Baskça horia; İngilizce ve İrlandaca sear (=sararmak) sözlerinin ortak bir maziden geldiği anlaşılmaktadır. Türkçe sarı sözünün en eski formunun Zendce ve Avesta Dilindeki zairi şeklidir.