Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şark

2 Haziran 2021

     Doğu. Arapça şarḳ (=Doğu) sözünden. Şarḳ-ı cenūbî (=güneydoğu), şarḳ-ı şimālî (=kuzeydoğu). Arapça şārıḳ (=doğan, parlayan) ve şārıḳa (=aydınlık, ışık) kelimeleri de aynı köktendir. Arapça şarḳî (=doğu ile ilgili), şarḳan (=günün doğduğu taraftan), şarḳiyyāt (=Doğu ile ilgili, Doğu bilimi) ve şarkiyyūn (=Doğulular) sözleri kullanılıyor. Bu sözler Osmanlıcaya da aktarılmıştı. Aynı sözlerle bağlantılı olarak türetilen meşāriḳ (=Güneş’in doğduğu taraflar; Doğulular) kelimesi aynı dildeki maşraḳ’ın çoğuludur. Şarḳ sözcüğünden türetilen ve çoğul şekli meşārik olan maşrik kelimesi biliniyor. Kimi telaffuzlarda meşārıḳ ve maşrıḳ biçimleriyle ifade ediliyor.