Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şark

2 Haziran 2021

     Doğu. Arapça şarḳ (=Doğu) sözünden. Şarḳ-ı cenūbî (=güneydoğu), şarḳ-ı şimālî (=kuzeydoğu). Arapça şārıḳ (=doğan, parlayan) ve şārıḳa (=aydınlık, ışık) kelimeleri de aynı köktendir. Arapça şarḳî (=doğu ile ilgili), şarḳan (=günün doğduğu taraftan), şarḳiyyāt (=Doğu ile ilgili, Doğu bilimi) ve şarkiyyūn (=Doğulular) sözleri kullanılıyor. Bu sözler Osmanlıcaya da aktarılmıştı. Aynı sözlerle bağlantılı olarak türetilen meşāriḳ (=Güneş’in doğduğu taraflar; Doğulular) kelimesi aynı dildeki maşraḳ’ın çoğuludur. Şarḳ sözcüğünden türetilen ve çoğul şekli meşārik olan maşrik kelimesi biliniyor. Kimi telaffuzlarda meşārıḳ ve maşrıḳ biçimleriyle ifade ediliyor.