Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sarkastik

6 Ocak 2024

     Alaycı, iğneleyici. Fransızca sarcastique (sarkastik: ‘inciterek alay eden’) sözcüğünden. Geç Latince sarcasmus (=iğneleyici alay) sözcüğüyle bağlantılıdır. Geç Yunanca sarkasmos (=alay etme) aynı dildeki sarkazein (=acıtarak konuşmak, alay etmek) yüklemiyle ilişkilidir. Eski Yunanca sarkázō (=etlerini koparmak) ve sarkizō (=derisini yolmak) yüklemlerine dayanmaktadır. Bu sözler ‘et’ karşılığındaki Eski Yunanca sárks veya sarkós (=et) sözcüklerinden kaynaklanmıştır. Aynı kökten İngilizce sarcastic sözcüğü 1600’lerden kalmadır. Almanca sarkastisch,  Hollandaca sarcastisch, İtalyanca sarcastico, İspanyolca ve Portekizce sarcástico, İsveççe ve Norveççe sarkastisk.