Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şarkı

11 Şubat 2020

     Belirli makamlara istinaden icra edilen nağmeler, melodiler. Bilinenin aksine Arapça şark (=Doğu) sözüyle ilişkili olmadığı kanısındayım. Sumerce šir-ku (=şarkı, nağme, melodi) sözünden kaynaklandığı görüşündeyim. Aynı söz, Akadcada širkagum (=şarkı, nağme, melodi) şeklinde dile getirilmiştir. İbranice şir (=şarkı, şiir) sözü de Sumerce bağlantılıdır.