Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sarnıç

8 Eylül 2021

     Yağmur suyunu biriktirmek için yapılmış olan yer altı su deposu. Gemilerde bulunan tatlı su deposuna da sarnıç deniliyor. Farsça sahrınc (=sarnıç) sözünden kaynaklanmış olabilir. Arapçada şahrîc (=küçük havuz) şeklinde yer etmiş. Sarnıç kelimesinin Arapça veya Farsçadan kaynaklandığına dair farklı görüşler mevcuttur. Kimi sözlükçülere göre söz konusu kelime Türkçeden gelmektedir. Türkçeye yakın dillerde sarnıç ve benzeri bir kelimeyle karşılaşmadım. Bununla birlikte Kaşgarlı’nın sözlüğünde sarnıç sözü ‘deve derisinden yapılan su tulumu; ağaçtan oyulmuş kap’ karşılığında aktarılmaktadır.