Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sarp

21 Aralık 2022

     Dik, aşılması ve geçilmesi güç olan. Mecazen ‘güç’ veya ‘zor’ karşılığındadır. Kıpçakça ve Azericede sarp. Kaşgarlı’nın bu sözcüğü aktarmamasına rağmen Orta Çağda Türkçede sarp sözcüğünün ‘güç, zor, çetin’ karşılığında kullanıldığı belirlenmektedir. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’inde sarp sözcüğü de ifade edilmiştir. Bu sözcüğün Ermenice sar (=dağ) sözcüğüyle etimolojik münasebeti olabilir.