Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şaşaa

13 Kasım 2020

     Görkemli ve gösterişli. Arapça şa’şa’a (=parıltı; gösteriş, yaldız) sözünden alınmadır. Arapça bu sözün Sumerce ša (=sevinmek) kelimesiyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Aynı söz, Kürtçe şa (=neşe, sevinç) ve Farsçada şad olarak bilinmektedir. Sumerce ša sözcüğünü Akadlılar rišātum (=neşe, sevinç) sözüyle dile getiriyorlardı.