Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sası

25 Ekim 2021

     Kokuşmuş, bozulmuş, çürümüş; tatsız. Kaşgarlı’nın sözlüğünde sası (=kokmak), sasığ (=kokmuş) sözleriyle bağlantılıdır. Orta Çağdan beri sası sözü Türkçede kullanılıyor. Sasımak ‘kokuşmak’tır. Sası sözcüğü kimi yörelerde ‘sözünü bilmeyen’, ‘deli’ karşılığında kullanılmaktadır.