Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Savaş

1 Ocak 2024

     Devletler arasında yapılan silahlı çarpışma, harp, mücadele. Orta Çağ Türkçesindeki savmak (=defetmek, bastırmak, bertaraf etmek, uzaklaştırmak) yükleminden kaynaklanıyor. Bu yüklemle bağlantılı olarak aynı çağda sawaş (=çarpışma, savaşma) sözcüğü kullanılmıştır. Orta Çağ Türkçesindeki sawra (=savulma; azalma) sözcüğü de aynı köktendir. ‘Savaş’ karşılığında Kazakça soğıs, Kırgızca soğuş, Tatarca suğış, Türkmence söveş ve Uygurca sokuş deniliyor. Bu sözcükler Kaşgarlı’nın sözlüğündeki sög (=söğmek, sövmek) sözcüğüyle bağlantılıdır. Aynı çağda sogüş veya söğüş sözcükleri ‘söğüşme, sövüşme’ karşılığında ifade edilmiştir.