Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şavk

5 Şubat 2023

     Işık. Arapça şfḳ kökünden kaynaklanan şafaḳ sözcüğüyle bağlantılıdır. Bulgarcada şafk (=ışık, parlaklık) şekliyle biliniyor. Şevk sözcüğüyle karıştırılmıştır. Kürtçe şewaḳ ‘sabahın ilk ışığı’ sözü kullanılmaktadır. Şavk sözcüğünün Arapça şafaḳ ve Kürtçe şewaḳ ile aynı kökten olduğu anlaşılıyor. “Havayı da deli gönül havayı / Ay doğmadan şavkı vurdu ovayı” (Karacaoğlan, XVII. yüzyıl).