Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Saya

9 Ocak 2024

     Ayakkabının yumuşak üst bölümü. Yunanca sagi (=koşum takımı) ve sagizō (=eyerlemek, semer vurmak) sözleriyle bağlantılıdır. ‘Asker ceketi’ karşılığındaki Rumca ságos veya sagion sözcükleriyle aynı köktendir. Rum diyalektlerindeki sagin veya sagià (=bir tür giysi) sözcüklerinden dönüşmüştür.