Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şayak

4 Temmuz 2021

     Kaba dokunmuş, dayanıklı bir çeşit yün kumaş. Yunanca sagiaki (=yünden dokunan giysi) sözüyle bağlantılıdır. Yunanca saki (=tulum, torba, çuval) ve sakidio (=torba, sırt çantası) da aynı kökten türetilmiş olabilir. Bulgarca ve Sırpça şayak (=kaba yün kumaş) sözleri de biliniyor. Türkçeye Yunancadan geçmiştir. Öncesinde Türkçede şayak sözü bilinmiyordu. Cezayir Arapçasında şāyāḳ sözüyle karşılaşılmıştır.