Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şayak

4 Temmuz 2021

     Kaba dokunmuş, dayanıklı bir çeşit yün kumaş. Yunanca sagiaki (=yünden dokunan giysi) sözüyle bağlantılıdır. Yunanca saki (=tulum, torba, çuval) ve sakidio (=torba, sırt çantası) da aynı kökten türetilmiş olabilir. Bulgarca ve Sırpça şayak (=kaba yün kumaş) sözleri de biliniyor. Türkçeye Yunancadan geçmiştir. Öncesinde Türkçede şayak sözü bilinmiyordu. Cezayir Arapçasında şāyāḳ sözüyle karşılaşılmıştır.