Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şayan

9 Kasım 2021

     Yakışır, yaraşır, değer. Aynı karşılıktaki Farsça şāyān sözünden. Farsça şāyeste (=yakışır, yaraşır; uygun) sözüyle bağlantılıdır. Farsça şāyesten (=yaraşmak, uygun olmak) yüklemine dayanmaktadır. Bu yüklem Avestaca ḥšay (=yapabilmek) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Avestacada ḥšayete (=yapabilme) şekli de biliniyor. Farsça şāyed (=ola ki, olur ki) sözcüğü de aynı köktendir. Pehlevice šāyistan ve šāyat sözleri de Avestaca ḥšay sözcüğüyle ilişkilidir. Şayan kadın şahıs adlarındandır.