Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Saydam

1 Nisan 2023

     Şeffaf. Mecazen açık seçik, belirgin. Çağatayca saydam (=şeffaf, ince) sözcüğünden. Türkçe say (=düz, ince, yassı taş) sözcüğüyle aynı köktendir. Cumhuriyet döneminde yaygın olarak kullanılmıştır.