Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sayvan

23 Aralık 2022

     Dam saçağı gibi düz ve meyilli örtü, gölgelik; çadır. Farsça sāyebān (=gölgelik) sözünden dönüşmüştür. Farsça saye (=gölge) ve -ban (=koruyan, bakan) son ekinden türetilmiştir. Ban son eki Pehlevice pān (=koruyan, bakan) sözcüğü aracılığıyla Avestaca pāna (=korumak) yükleminden kaynaklanmıştır. Romence saivan, Arnavutça sayván, Yunanca sağváni. Bkz. Saye.