Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Saz

3 Nisan 2022

      SAZ (I)  Bataklık yerlerde biten bir kamış çeşidi. Farsça ve Kürtçe saz (=hasır otu, bir kamış çeşidi) kelimesinden alınmadır. Sazların bittiği bataklık yerlere de saz denilmiştir. Türkçeye yakın dillerde saz bitkisine kamış denilmiştir. Orta Çağ Türkçesinde de saz sözü bulunmuyor. Kimi yörelerde saz sözcüğü ‘çayır’ karşılığıyla da ifade ediliyor.

     SAZ (II)  Her türlü müzik aletinin genel adı. Kürtçe saz (=davul, bağlama ve diğer müzik aletlerinin genel adı) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Hazar Denizi’nin güneyindeki Deylem bölgesinde VIII. ve IX. yüzyıllarda saz (=bağlama) çalınıp deyişler söylendiği belirlenmiştir. Bu sözcüğün ‘kamış’ karşılığındaki saz ile etimolojik münasebeti olabilir. Bir zamanlar bir kısım müzik aletlerinin kamıştan yapılmış olması mümkündür. Kürtçede saz sözcüğü ‘düzen, düzenleme, ayarlama, akort etme’ karşılığında da bilinmektedir.