Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sazak

19 Kasım 2022

     Bataklık, sazlık. XVI. yüzyıl kaynaklarında bu sözcüğün kullanıldığı belirleniyor. ‘Bataklık yerlerde yetişen sarı kamış’ karşılığındaki saz sözcüğüne  -ak son eki getirilerek oluşturulmuştur. Farsça ve Türkçede sazak sözcüğü ‘bataklık, sazlık yer’ diye bilinmektedir. Kürtçe, Ermenice ve Arapçada saz sözcüğü ‘kamış’ı ifade ediyor. Buna mukabil Rusça sazani sözü de ‘kamış’ı belirtmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde saz sözcüğü yer almamıştır. Bu bağlamda saz sözcüğü İrani Dillerden sonraları Türkçeye intikal etmiş olabilir.