Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sazan

22 Ocak 2022

     Bir tür tatlı su balığı. Türkçe saz (=bataklık, çamur) sözcüğüyle bağlantılı olduğu sanılıyor. Kıpçakçada da saz ‘bataklık’ karşılığındadır. Türkçe -an küçültme ekiyle saz-an biçimi türetilmiştir. Kürtçe saz ‘kamış, hasır otu’ olarak dile getirilmektedir. Bataklık yerlerde kamış ve hasır otu belirdiği anlaşılıyor. Kıpçakça ve Azericede sazan balığı diye biliniyor. Türkmence, Kazakça, Karakalpakça, Farsça ve Rusça sazan şekli ifade edilmektedir. Yunancada sazáni biçimi görülüyor.