Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Seans

15 Nisan 2021

     Oturum; gösterim. Fransızca séance (seans: ‘oturum, celse, oturma; çalışma veya toplantı süresi’) sözüne dayanmaktadır. Eski Fransızca seoir (=oturmak) Latince sedere (=oturmak, yerleşmek) sözüyle bağlantılıdır. Latince sēdēs (=oturulacak yer), sedile (=sandalye, iskemle), sēdātus (=sakin, durağan) sözleri aynı kökten türetilmiştir. Aynı kökten türetilen ve ‘hasta taşıma ve nakil yatağı’ diye bildiğimiz İtalyanca sedia’dan sedye.