Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Seans

15 Nisan 2021

     Oturum; gösterim. Fransızca séance (seans: ‘oturum, celse, oturma; çalışma veya toplantı süresi’) sözüne dayanmaktadır. Eski Fransızca seoir (=oturmak) Latince sedere (=oturmak, yerleşmek) sözüyle bağlantılıdır. Latince sēdēs (=oturulacak yer), sedile (=sandalye, iskemle), sēdātus (=sakin, durağan) sözleri aynı kökten türetilmiştir. Aynı kökten türetilen ve ‘hasta taşıma ve nakil yatağı’ diye bildiğimiz İtalyanca sedia’dan sedye.