Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Şebboy

11 Ocak 2022

     Turpgillerden hoş kokulu çok yıllık bir süs bitkisi. Aynı karşılıktaki Farsça şeb-būy adından. Farsça şeb (=gece) ve būy (=koku) sözlüklerinden türetilmiştir. Geceleri hoş koku yaydığından bu adla anılmıştır. Farsça şeb Pehlevice šab (=gece) sözcüğünden aktarılmıştır. Kürtçede şev şekliyle biliniyor.