Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sebük

19 Temmuz 2020

     Hafif, hızlı ve çabuk, süratli, kıvrak; ağırbaşlı olmayan. Aynı karşılıktaki Pehlevice sebok sözünden Farsçaya geçerek bu dilde sebok veya sebuk, Tacikçede sebuk şeklinde ifade edilmiştir. Türkçeye de geçerek sebük olarak dile getirilmiş. Sebük, Türkçede şahıs adı veya daha çok soy adı olarak da kullanılmıştır. Gazneliler beyliğinin kurucusu Sebuk-tegin idi. Bu adın aslının Sevuk-tegin (=sevilen prens) olduğu öne sürülüyor. Farsçada sebokseng (=değersiz, hafifmeşrep), sebokser (=rezil, züppe) ve sebok-ḥiz (=çabuk kalkan; Farsça ḥiz: ‘kalkan’) sebokbar (=umursamaz; dünyayı umursamayan), sebok-rev (=çabuk giden; Farsça rev: ‘giden’), gibi sözler kullanılmaktadır.