Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sedye

15 Nisan 2021

     Hasta ve yaralı taşıyan katlanabilir yatak. İtalyanca sedia (=sedye) sözünden geliyor. İtalyanca sedere (=oturmak) fiiliyle ilişkilidir. Bu sözlerin kökeninde Hint-Avrupa Dillerindeki sed- (=oturmak) kökü bulunmaktadır. Latince sedere (=oturmak, kamp kurmak) fiilinin de aynı kökten kaynaklandığı görülüyor. Latince sēdēs (=oturacak yer) ve sedile (=iskemle, sandalye) de sed- köküyle bağlantılıdır.