Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sefir

17 Ağustos 2021

     Elçi. Arapça sefir (=elçi) sözünden. Arapça sefir-i kebir ‘büyükelçi’; sefîre ‘bayan elçi’ demektir. Arapça sefāret (=elçilik, sefirlik) sözünden türetilmiştir. Arapça sefāret sözüne Farsça ḥāne (=mesken, bina, konak) kelimesi eklenerek türetilen sefāret-ḥāne ‘sefirlik/elçilik konağı’ karşılığındadır. Yabancı bir ülkeye elçilik göreviyle gidenlerin anılarını içeren esere sefāret-nāme deniliyor.