Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Seğmen

23 Aralık 2021

     Bayram ve düğünlerde törenlere katılan yerli giysili, atlı ve silahlı delikanlı. Osmanlı ordusunda bir birliğin adı idi. Bu birlik, sarayın köpeklerine bakmakla yükümlüydü. Farsça segbān (=köpek bakıcısı) sözcüğünden dönüşmüştür. Farsça seg (=köpek) sözcüğüyle  -ban (=bekçi, koruyucu) ekinden türetilmiştir. Farsça -ban eki dideban, bağban gibi örneklerde görülmektedir. Yerel telaffuzlarda seymen veya seyman biçimleri görülmektedir. Kürtçede segman veya segvan şekliyle telaffuz edilmektedir.