Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şehremini

13 Ağustos 2021

     Osmanlı devlet teşkilatında saray ve devlet binalarının bakımı ve onarımı gibi işlere bakan, maaş ve masraflardan sorumlu kimse. Şehreminiler bugünkü belediye başkanlarının işlevine sahiplerdi. Osmanlı devlet sisteminde arpa emiri, darphane emini, matbah-ı āmire emini gibi statülerin yanı sıra bir de şehreminiler bulunuyordu. Farsça şehr (=şehir, büyük kent) ve Arapça emîn (=güvenen, güvenilen) sözlerine istinaden şehremîni (=belediye başkanı) şehremāneti (=belediye)’nin reisi idi.