Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şehrengiz

7 Mart 2022

     Divan edebiyatında bir şehri ve o şehrin güzelliklerini anlatan bir çeşit nazım eser türü. Farsça şehr (=şehir, kent) ve -engiz (=karıştıran, koparan, titreten) sözcüklerinden türetilen şehr-engîz (=şehir karıştıran) kelimesinden alıntıdır.