Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şehriye

26 Eylül 2020

     Çorba ve pilavlarda kullanılan, çeşitli şekillerde kesilerek kurutulmuş buğday hamuru. Arapça şa’riyye (=çorbalık makarna) sözüne bağlanmaktadır. Arapça şa’r (=kıl) kelimesine istinaden şa’rî/şa’riyye (=kıl gibi olan) denilmiş olduğu belirlenmektedir. Bu sözcük ‘kıl’ karşılığındaki Akadca šārtum veya šārat zumri sözlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu sözün ‘arpa’ karşılığındaki sözlerle ilişkisi belirsizdir. Bu açıdan Arapça şa’ir (=arpa) kelimesiyle bağlantısı söz konusu değildir. Arapça şa’ir, Svahilice şayiri, İbranice şeorah, Süryanice şāré, Akadca še’um, Sumerce še ve Kürtçe ce sözcükleri ‘arpa’ karşılığında bilinmekle birlikte ve Arpa şehriye çeşidinin günümüzdeki varlığına rağmen ‘arpa’ ile şehriye sözleri arasında etimolojik münasebet bulunmuyor. Farsçada ‘şehriye’ye rişte-yê Frengi (=Frenk eriştesi) deniliyor. Ermenice arişta (=şehriye) karşılığında İtalyanca spaghetto sözü kullanılmaktadır.