Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şehsüvar

29 Temmuz 2021

     Usta ve cesur binici. Farsça şāhsūvār (=usta binici) sözünden. Farsça şāh (>şeh: ‘büyük, usta, seçkin’) ve sūvār (=ata binen, binici) sözlerinden oluşmaktadır. Farsça şāhsūvār sözü Osmanlılarda yaygın olarak şehsüvār şekliyle ifade edilmiştir.