Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sehven

11 Nisan 2021

     Yanlışlıkla, hataen. Söz konusu olan hata daha çok dalgınlık ve unutkanlık sonucu oluşan hatadır. Arapça sehv (=yanlış, hata, yanılma) sözcüğüne istinaden Arapça sehven (=yanlışlıkla, yanılarak) sözü telaffuz ediliyor. Osmanlıca üzerinden Türkçeye de geçmiştir. Ayrıca Osmanlılarda sehv-i kalem (=yanlışlıkla yazma, kalem hatası), sehv-i mürettib (=mürettib hatası), sehv-i tertîb (=dizme yanlışı) ve sehv-i sarih (=belirgin yanlış) sözleri kullanılıyordu.