Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şeker

12 Nisan 2022

     Şeker pancarı, şeker kamışı vb. bitkilerden çıkarılan tatlı maddelerin genel adı. Farsça şeker sözünden. Pehlevice ve Partça şakar şekli biliniyordu. Sanskritçe śarkarā, İbranice sukár, Eski Yunanca sakḥaron, Yunanca záḥarēLatince saccharum sözleri ‘şeker’ karşılığındadır. Kürtçe şekır, Ermenice ve Tacikçe şakar, Azerice ve Başkırtça şäkär, Kazakça ve Kırgızca şeker veya kant, Özbekçe kand veya şäkär, Tatarca şikâr, Türkmence şeker veya gant, Uygurca şekär veya ķänt. Bkz. Kant.