Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sekreter

5 Ağustos 2020

     Kamu ve özel kuruluşlarda yazışma ve iletişimden sorumlu görevli kimse. Fransızca secrétaire sözünden alınmıştır. Fransızcaya Latince secretarius (=özel danışman, sır kâtibi) kelimesinden aktarılmıştır. Latince secretarius, Latincedeki secretus (=gizli, saklı, örtülü olan) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Latincedeki secretus (=gizli, saklı) sözü Akadca sekru (=gizli, saklı; örtülü, kapalı) kelimesine dayanmaktadır. İbranice mazkir (=sekreter) ve nasgar (=kapalı) sözleriyle Amharca zigi (=kapalı)  kelimesi ortak bir maziye sahiptir. Semitik Dillerde skr veya zkr kök harfleri ‘gizli, saklı, üstü örtülü olan, kapalı’ demektir. Semitik Dillerdeki bu karşılık, Batı Dillerine de aktarılmıştır. Bu açıdan, zikir kelimesi yalnızca ‘anma, adını hatırlama’ değil; üstü örtülü, kapalı veya gizli/saklı olanı akla getirmektir.

    Batı Dillerinde ‘güvenlik’ karşılığındaki sözlerde aynı ilişkiyi görmekteyiz. Fransızca sécurité, İngilizce security, Romence securitate, İspanyolca seguridad; Güney Slav Dillerinde sigurnost veya sigurnosti kelimeleri herkese açık olmayan; saklı, gizli ve kapalı kalması gereken yerleri belirtmektedir. Güvenlik karşılığı da bu açıdan ifade edilmiş olmalıdır. Modern çağın sekreterleri, geçmişin sır kâtipleridir. O nedenle sekreter, zikir ve sécurité (=güvenlik) benzeri sözler ortak bir maziye dayanmış görünmektedir.