Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sela

28 Aralık 2021

     Camideki bayram, Cuma ve vefat ibadetine çağrı, davet. Arapça salā’ (=çağrı, davet) sözünden. Türkçede yaygın şekliyle sela deniliyor. İslam öncesi mescitlerden kalma bir uygulamadır. Arapçada salā birçok karşılıkta dile getirilmiştir. Meydan okuyarak bağırma sala kelimesiyle izah edilmiştir. Mahallede çocukların taş kavgasına tutuşmaları “es-salā” sözüyle açıklanmıştır. Mevlevilikte ‘can’ları ibadete ve yemeğe çağırma da sala olarak nitelendirilmiştir. Arapça salā kelimesi Aramice şelōṯā kelimesinden türemiştir. Aramice ş-l (=katlamak, bükmek, germek) kökünden kaynaklanmıştır. Bir kısım Arami lehçelerinde ibadet ve dua yerine kullanılmıştır. Namaz ile Hıristiyan ve Yahudilerin ibadetleri arasında bir kısım benzerlikler bulunduğu öne sürülmüştür. Ṣallā yüklemi ṣalāt sözünden türemiştir ve ‘namaz (=ṣalāt) kılmak’ karşılığındadır. İslamiyet’in başlangıcında belli bir makamla okunan dualar görülmüyordu.