Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Selam

14 Temmuz 2020

     Barış, merhaba, esenlik; bir kimseyle veya bir toplulukla karşılaşıldığında nezaketen barış ve esenlik dileme. Selam sözü, Sumerce silim (=barış, esenlik) kelimesinden kaynaklanıyor. Sumerce silim, Akadcaya geçerek şalamu (=barış) şeklinde ifade edilmiş. İbranice şalom, Süryanice şalāma, Kürtçe sılam veya sılav, Arapça salām (>selām), Tacikçe salom, Amharca selami ve Svahilice salama sözleri ‘barış’ı ifade etmektedir. İslam kelimesi de selam (=barış) kelimesinden türetilmiştir. İslam, insanın insana verebileceği her türlü zararı, eziyeti ve işkenceyi kesin olarak men etmiştir. Tanrı, hiç kimseye veya bir topluluğa kendi adına savaşma yetkisi vermemiştir. Bu nedenle, Tanrı adına savaş, Tanrı’nın Tanrılık niteliğini tanımamaktır. Selam, insanlığın da Tanrısallığın da özünü oluşturmaktadır. Selam ve İslam kelimeleri, yukarıda da belirttiğim üzere, Hint-Avrupa Dillerinden olan Sumerce silim (=barış) sözünden gelmektedir.