Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Selim

14 Temmuz 2020

     Sumerce silim (=barış) sözünden kaynaklanmaktadır. Selim adı, ‘barış içinde olan, esenlikli olan’ karşılığındadır. Selim adının evrimi ve kökeni için bkz. selam.