Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şelpe

22 Haziran 2021

     Beş parmakla birlikte bağlamanın tellerine vurma. Kürtçe şelpe (=el, elle vurma, patak) sözünden alınmıştır. Kürtçede şelpandın (=pataklamak, tokatlamak, dövmek), şelpıni kırın (=şaklatmak), şelpe kırın (=şamar atmak) ve şilpağ (=tokat) gibi sözler kullanılıyor. Farsçaya da intikal ederek bu dilde şaplaḳ (=tokat, patak) şeklinde yerleşmiştir. Farsça üzerinden Türkçeye yakın dillere de intikal ederek ‘tokat’ karşılığında Azericede şapalag, Kazakça ve Kırgızca şapalak, Özbekçe şepelak, Uygurcada şapilak şeklinde ifade edildiği görülüyor. Kürt mutasavvıfları ‘şelpe‘leriyle enbur‘larının tellerine dokunarak deyiş veya nefeslerini icra ediyorlar.