Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema

6 Nisan 2020

     Bir şeyin ana hatlarıyla çizimini gösteren şekil, taslak. Yunanca skhema (=taslak, şema, şekil, biçim, suret) sözüne dayanmaktadır. Yunanca skhediázo (=tasarlamak, dizayn etmek), skhédio (=çizim, taslak) ve skhediamós (=tasarlama, planlama) sözleriyle bağlantılıdır. Latince schēma (=üslup, biçim, şema, taslak, görünüş) sözüyle ifade edimiştir. Fransızca schéma (şema), schématique (şematik) ve schématiser (şematize) sözleri bulunmaktadır. İngilizce schema, Almanca Schema, Azerice şem; Rusça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca, Türkmence, Uygurca, Türkçe ve Kürtçe şema; Hollandaca schema sözleri ‘taslak, örnek, plan, kroki, şema, düzen, biçim, şekil, ajanda’ gibi karşılıklar içermektedir.