Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Şema

6 Nisan 2020

     Bir şeyin ana hatlarıyla çizimini gösteren şekil, taslak. Yunanca skhema (=taslak, şema, şekil, biçim, suret) sözüne dayanmaktadır. Yunanca skhediázo (=tasarlamak, dizayn etmek), skhédio (=çizim, taslak) ve skhediamós (=tasarlama, planlama) sözleriyle bağlantılıdır. Latince schēma (=üslup, biçim, şema, taslak, görünüş) sözüyle ifade edimiştir. Fransızca schéma (şema), schématique (şematik) ve schématiser (şematize) sözleri bulunmaktadır. İngilizce schema, Almanca Schema, Azerice şem; Rusça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca, Türkmence, Uygurca, Türkçe ve Kürtçe şema; Hollandaca schema sözleri ‘taslak, örnek, plan, kroki, şema, düzen, biçim, şekil, ajanda’ gibi karşılıklar içermektedir.