Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Seme

21 Kasım 2021

     Ahmak, sersem, alık, beceriksiz, şaşkın. Aynı karşılıktaki Farsça seme sözünden. Farsçadan alınarak birçok yörede kullanılmaktadır. İran coğrafyasından gelen boylar seme sözünü telaffuz ediyorlar. Farsça sām (=ateş, od; sersemlik hastalığı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Osmanlı yazarları da seme sözünü kullanmışlar. Farsça sersem sözündeki sem sözcüğü de aynı kelimedir. Akadca ḫāmūm (=aptalca) kelimesiyle münasebeti belirsizdir. Seme kelimesinin Arapçadan Farsçaya geçtiği görüşü sadece bir varsayımdır. Bu yönde bir bulgu bulunmamaktadır.