Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Semer

24 Aralık 2020

     Yük hayvanlarının sırtına bağlanan ahşap iskeletli araç. İbranicede ‘yün’ karşılığındaki tsemer veya ẓemer sözüyle bağlantılı olduğu kanısındayım. Semer kelimesi, sözlüklerde Grekçe, Rumca veya Yunanca asıllı belirtilmektedir. Semerler önceleri sıkıştırılmış yün olan keçeden yapılıyordu. Bu nedenle Yunanca sakko (=yün) kelimesiyle ilişkili olarak sagé (=koşum takımı) ve sagma (=semer) kelimeleri kullanılmış olabilir. Sonraları Yunancaya giren semer sözü bu dilde samári şekliyle ifade edilmiş. Yunancadaki samári (=semer) sözünün Yunanca sagma (=semer) kelimesinden kaynaklanmış olduğunu ifade etmek güç olsa gerektir. İbranice tsemer (ẓemer: ‘yün’) sözünden bu dile intikal etmiş olabilir. Türkçeye yakın dillerde semer sözü kullanılmamaktadır. Azerice palan kelimesi Farsça/Kürtçe palan sözünden kalmıştır. Farsça palan sözü, bu dilde ‘sırt çantası’ karşılığıyla da ifade edilmiştir. Kürtçede semer, palan, kopan, palık sözleri semer’i dile getirmektedir. Ayrıca Kürtçede 100 koyuna semer deniliyor. Bunun ‘yün’ karşılığındaki İbranice ẓemer kelimesinden kaynaklanmış olması mümkündür. Semerkant adı, sanılanın aksine ‘semer’le ilişkili değildir. Soğdca asmara (=kaya, taş) ve kant (=kent, şehir) sözlerinden oluşmaktadır.