Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Semere

3 Ocak 2023

     Meyve, yemiş; verim, fayda. Aynı karşılıktaki Arapça s̱emere kelimesinden. Aynı kelime Arapça s̱emer (=meyve, yemiş; mahsul, verim; mecazen bolluk, bereket) sözcüğüyle bağlantılıdır. Arapça semîr (=meyve veren, meyveli) sözcüğüne istinaden Orta Çağ Türkçesindeki semri (=yağlanmak, semirmek, meyve verir duruma gelmek) sözcüğü kullanılmıştır. Çağdaş Türkçedeki semirmek (=besili duruma gelmek) sözcüğü aynı kökten kaynaklanmıştır. Bkz. Semirmek.