Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Semih

14 Haziran 2021

     Cömert, eli açık. Arapça semiḥ (=cömert, eli açık, semahatli) kelimesinden aktarılmıştır. Müennes şekli Semiḥa’dır. Arapça semāḥat (=cömert olma, yumuşak davranma) sözcüğüyle bağlantılıdır. Türkçede semih ve semiha diye telaffuz edilmektedir. Semih erkek, semiha ise kadın adı olarak görülüyor.