Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiramis

3 Kasım 2021

     Kadın şahıs adlarındandır. Asur kraliçesi Şammuramāt’ın adından kaynaklanmaktadır. Söz konusu adın Yunanca telaffuzu Semiramis idi. Bu kraliçeden ünlü mitolog Sicilyalı Diodoros söz etmektedir. Mitolojiye göre Semiramis adı Suriye diyalektlerinde ‘güvercinlerden gelme’ karşılığındadır. Van yöresinde Urartulardan kalma 51 km.lik Menua Kanalı, halk arasında Şamram Kanalı olarak ifade ediliyor. Şamran şekliyle de dile getiriliyor. Şamram şekli Asur kıraliçesi Şammuramāt’ın Ermenilerce telaffuzudur. “Edremit Van’a bakar / İçinde Şamran akar” (Van yöresi).