Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Semiz

3 Ocak 2023

     Şişman, besili olan, eti ve yağı çok olan, tavlı. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki semiz sözcüğünden gelmektedir. Farsçada semen ‘semizlik, yağlılık’ ifade etmektedir. Ermenice semiz ‘toplu, besili’ karşılığındadır. Kazakça, Kırgızca, Uygurca, Türkmence, Özbekçe semiz sözü aynı karşılıkta kullanılıyor. “Adam vardır cismi semiz / Abdest alır olmaz temiz / Halkı tan eylemek nemiz / Bilcümle vebal bizdedir” (Hasan Dede, XV.-XVI. yüzyıl).