Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Semptom

17 Nisan 2021

     Belirti, bulgu, araz. Fransızca symptôme (senptom: ‘bulgu, araz; işaret, alamet’) sözünden geldiği anlaşılmaktadır. Fransızcada symptomatique (=belirtici, belirti niteliğinde) sözü de kullanılıyor. Eski Yunanca sümptoma (=beklenmedik olay, belâ, felaket; belirti, işaret) sözünden kaynaklandığı belirleniyor. Eski Yunanca sümptosis (=çökme, çöküş) kelimesi de aynı kökten türetilmiştir. Eski Yunanca sün (<syn: ‘birlikte’) ve ptôma (=çöküş, düşüş, yıkılma) eklerinden oluştuğu görülüyor. İngilizce symptom, Almanca Symptom, İtalyanca sintomo, İspanyolca ve Portekizce sintoma, Yunanca sümptoma, Rusça, Makedonca ve Rumence simptom, Flemenkçe symptoom, Gürcüce simptomi.