Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Semptom

17 Nisan 2021

     Belirti, bulgu, araz. Fransızca symptôme (senptom: ‘bulgu, araz; işaret, alamet’) sözünden geldiği anlaşılmaktadır. Fransızcada symptomatique (=belirtici, belirti niteliğinde) sözü de kullanılıyor. Eski Yunanca sümptoma (=beklenmedik olay, belâ, felaket; belirti, işaret) sözünden kaynaklandığı belirleniyor. Eski Yunanca sümptosis (=çökme, çöküş) kelimesi de aynı kökten türetilmiştir. Eski Yunanca sün (<syn: ‘birlikte’) ve ptôma (=çöküş, düşüş, yıkılma) eklerinden oluştuğu görülüyor. İngilizce symptom, Almanca Symptom, İtalyanca sintomo, İspanyolca ve Portekizce sintoma, Yunanca sümptoma, Rusça, Makedonca ve Romence simptom, Flemenkçe symptoom, Gürcüce simptomi.