Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Şen

12 Haziran 2021

     Neşeli, sevinçli, mutlu, şad. Eski İranî Dillerdeki şi veya şa köklerine istinaden Kürtçeye intikal etmiş olmalıdır. Kürtçe şa kök sözcüğü sevinmekle ilgilidir. Kürtçe şên ise ‘mutlu, sevinçli; bayındır, işler durumda olan’ı dile getirmektedir. Kürtçeden Ermeniceye de geçen şen sözü ‘müreffeh; yerleşim yeri, köy’ karşılığında kullanılmıştır. Ermenice nor-şen (=yeni köy) adında olduğu gibi Gürcüce yer adlarında da şeni eki ‘köy’ demektir. Şen sözü Azericeye de geçmiştir. Türkçeye yakın diğer dillerde ise yaygın olarak şad sözü telaffuz ediliyor. Şen karşılığında Türkmence şadıyan, Tatarca ve Başkırtça şat, Özbekçe ve Uygurca şad sözleri kullanılıyor. Şen, kadın adı olarak da görülmektedir.