Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sene

18 Haziran 2020

     Yıl, sal. Arapça sana (=yıl, sal) sözünden alınmadır. Arapça sana, Orta Doğu’nun en eski dillerinden biri olan İbranice şana(h) sözünden aktarılmıştır. İbranice şanah (=yıl) ise Akadca šana(t) kelimesine dayanmaktadır. Arapçada sene şekliyle de telaffuz edilirken, Türkçede de aynı şekilde yer almıştır. İbranice şanah ve Süryanice şana, Arapça öncesinden biliniyordu. İspanyolca ve Portekizce ano, İtalyanca anno, Fransızca ve Rumence an şekilleri Semitik Dillerde bulunan sana veya şana sözlerinden dönüşmüş görünmektedirler. Farsça ve Kürtçe sal şekli de Osmanlıcada yer almıştı. Salname sözü buradan kaynaklanıyordu.