Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Senet

2 Eylül 2021

     Herhangi bir borcun, bir malın veya mülkiyetin kime ait olduğuna dair belge; tapu senedi gibi. Arapça sened (=isnat edilecek belge, dayanak, tapu) kelimesinden alınmıştır. Sened-i bahrî (=geminin kime ait olduğuna ilişkin belge), sened-i resmî (=resmi belge), sened-i ittifâk (II. Mahmud döneminde āyān ile yapılan ittifak) sözleri dile getiriliyordu. Arapça sened’in çoğulu senedāt’tır.