Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Senet

2 Eylül 2021

     Herhangi bir borcun, bir malın veya mülkiyetin kime ait olduğuna dair belge; tapu senedi gibi. Arapça sened (=isnat edilecek belge, dayanak, tapu) kelimesinden alınmıştır. Sened-i bahrî (=geminin kime ait olduğuna ilişkin belge), sened-i resmî (=resmi belge), sened-i ittifâk (II. Mahmud döneminde āyān ile yapılan ittifak) sözleri dile getiriliyordu. Arapça sened’in çoğulu senedāt’tır.