Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sepi

8 Haziran 2023

     Deri, Post ve benzerlerini kullanılabilir duruma getirmek için yapılan işlemler. Türkçedeki serpmek yükleminden dönüştürülen sepmek sözüyle bağlantılıdır. Bu işlemler esnasında ve sonucunda deri serpiliyor. Bu bağlamda serpi (=serpilmiş olan şey) sözcüğüne istinaden sepi denilmiştir. XV. yüzyıldan bu yana sepi sözcüğünün kullanıldığı belirleniyor. Sırpça sépija şekli Türkçe sepi sözcüğüne dayanmaktadır.