Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Serap

4 Temmuz 2020

     Su başı, göze veya pınar başı.  Farsça ser (=baş) ve āb (=su) sözlerinden oluşmaktadır. Aynı söz, Kürtçede ser-av (=su başı) şekliyle biliniyor. Söz konusu kelime, Arapçaya da geçerek, Arap coğrafyasında su birikintilerine cisimlerin yansımasını ifade etmiştir. Arapçada serābe şekliyle de dile getiriliyor. Serāb kelimesi Türkçeye de geçerek, bu dilde Serap diye ifade edilmiş. Serap, bayan şahıs adı olarak görülmektedir. Ser (=baş) ve ab (=su) sözlerinin İran ve mücavir ülkelerde yaygınlığı dikkati çekmektedir.