Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Serbest

22 Temmuz 2021

     Herhangi bir şeye bağlı olmayan, istediği gibi hareket eden; kısıtlamaya, zorlamaya ve şarta tabi olmayan. Farsça ser (=baş) ve Arapça bast (=açma, dürülü bir şeyin açılması; dürülü, katlı bir şey açmak) sözlerinden oluşmuştur. Bugüne dek sözlüklerde yazıldığının aksine Farsça serbest (=başı bağlı) sözünün zıddıyla ifade edilişi olmasa gerektir. Farsça ve Arapça müşterek bir maziye sahip olan ser-bast (=başı açmak; başındaki örtüyü açmak) sözüne dayanmış olsa gerektir. Serbestî ‘serbestlik’, ‘hürriyet’, ‘özgürlük’ demektir. Aynı adla Osmanlının son döneminde özgürlükçü bir gazete yayımlanıyordu.