Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Serdar

7 Mayıs 2021

     Asker başı, kumandan, komutan. Farsça/Kürtçe ser (=baş) ve -dār (=tutan, olan) sözcüklerinden oluşmaktadır. Osmanlı devletinde padişah bulunmadığında orduyu idare eden sadrazama serdār-ı ekrem deniliyordu. Ālimlerin en önde geleni serdār-ı ulemā olarak biliniyordu. Serdar aynı zamanda herhangi bir topluluğun önderi idi. “Kim ki aşkın dārına berdār olur/ Cümle uşşāk içre ol serdār olur” (Niyāzî-i Mısrî).